to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Akce a události
WWW seminář neboli on-line seminář probíhá na internetu v reálném čase v daný den a hodinu. Firmy The MathWorks a COMSOL pravidelně tyto on-line semináře pořádájí, aby seznámily zájemce s programovým prostředím MATLAB a COMSOL a přiblížily řešení určitých problemů pomocí těchto nástrojů. On-line semináře probíhají v anglickém jazyce. V průběhu on-line semináře je možné na předem dané téma klást přednášejícímu dotazy (telefonicky je-li to umožněno nebo psanou formou), ale také získávat postřehy dalších účastníků. Všechny uskutečněné on-line semináře jsou archivovány a proto je možné si je i se zpožděním prohlédnout v archivu uskutečněných on-line seminářů, samozřejmě již bez možnosti aktivní účasti.
Vyberte zamměření WWW semináře na produkt:
MATLAB & Simulink
Úvod do prostředí MATLAB a Simulink
Programování a tvorba aplikací
Technické výpočty, statistika a optimalizace
Modelování a simulace soustav
Návrh řídicích systémů
Zpracování signálu a obrazu
Využití MATLABu ve výuce