Zásady ochrany osobních údajů

Základní informace

Zde poskytujeme informace o zpracovávání a ochraně vašich osobních údajů ve společnosti HUMUSOFT s.r.o. Vaše osobní data získáváme, uchováváme a zpracováváme v souladu s Všeobecným nařízením EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (tzv. GDPR – General Data Protection Regulation, dále jen „Nařízení“).

Totožnost správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost HUMUSOFT s.r.o. se sídlem Pobřežní 20, 186 00 Praha 8; IČO 40525872, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22302.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jejich získávání

Zpracováváme pouze tyto vaše osobní údaje:

Osobní údaje získáváme zejména přímo od vás při osobním jednání, z vizitek, telefonických hovorů, elektronické korespondence a registrací na našem webu.

Vaše osobní údaje získáváme rovněž z titulu našich smluvních vztahů s našimi obchodními partnery, jak uvedeno dále v sekci „Sdílení osobních údajů“.

Kromě výše uvedených osobních údajů získáváme od vás při používání našich WWW stránek automaticky informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy software a hardware, údaje o vašich jazykových preferencích a pohybu na našich stránkách. Tyto údaje využívají soubory „cookies“ na vašem počítači a jsou anonymizovány. Ze žádného z těchto údajů nelze jednoznačně určit vaši identitu. Tyto údaje naše společnost v žádném případě nevyužívá k profilování (automatizovanému zpracování osobních údajů s cílem vyhodnocení určitých aspektů chování vztahujících se k fyzické osobě).

Naše společnost nezpracovává žádné údaje spadající do Zvláštních kategorií osobních údajů, jak je definováno v Nařízení.

Využití osobních údajů

Vaše osobní údaje využíváme pro:

Anonymizované údaje o pohybu na našich stránkách využíváme pro analytické účely. Využíváme přitom také služby třetích stran Google AdWords a Google Analytics. Informace o vašich jazykových preferencích využíváme pro automatický výběr jazyka, ve kterém se vám zobrazují naše WWW stránky.

Ukládání osobních údajů

Osobní údaje ukládáme na vlastních zabezpečených serverech a na serverech výše uvedených poskytovatelů analytických služeb.

Doba zpracování vašich údajů

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a na základě vámi uděleného souhlasu po dobu 10 let, nebude-li tento váš souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán.

Zde bychom však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, vyplývajících ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi i po případném odvolání vašeho souhlasu.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepřevádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které zajišťují provoz našich webových stránek a naše níže uvedené obchodní partnery. Se všemi těmito partnery máme uzavřeny smlouvy, které zajišťují důvěrný charakter sdílených údajů.

Společnost HUMUSOFT s.r.o. je výhradním distributorem níže uvedených společností. S těmito společnostmi sdílíme vaše osobní data v rozsahu, který je potřebný pro zajištění našich smluvních závazků:

HUMUSOFT s.r.o. je výhradní reseller společnosti MathWorks Limited pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Identifikace společnosti:

HUMUSOFT s.r.o. je výhradní distributor společnosti COMSOL AB pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Identifikace společnosti:

HUMUSOFT s.r.o. je výhradní distributor společnosti dSPACE GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Identifikace společnosti:

Můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i bez vašeho souhlasu?

Ano, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Práva spojená se zpracováním osobních údajů

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte zejména následující práva:

Cookies

Tyto WWW stránky používají pouze technické cookies za účelem správné funkcionality.

Soubor cookie je malý textový soubor, který se ukládá v prohlížeči zařízení, když návštěvník vstoupí na stránku, a shromažďuje informace, jako je jazyková předvolba. Technické cookies jsou nezbytné kvůli správnému fungování, bezpečnosti, řádnému zobrazování na počítači nebo na mobilu, fungujícímu vyplňování i odesílání formulářů a podobně.. Technické cookies není možné vypnout, bez nich by naše stránky nefungovaly správně. Pokud WWW stránky využívají pouze technické cookies, není třeba používat tzv. „cookie lištu“.

Další informace o podmínkách vyyužití cookies najdete zde: https://uoou.gov.cz/verejnost/qa-otazky-a-odpovedi/cookies, https://www.aboutcookies.org

Nastavení komunikačních preferencí

Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání hromadné korespondence můžete kdykoliv udělit či odvolat s použitím formuláře „Komunikační preference“ na našich WWW stránkách.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi i po případném odvolání vašeho souhlasu.

Další informace a kontaktní údaje

Pokud máte dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na naši společnost písemně, telefonicky, e-mailem nebo osobně s využitím následujících kontaktních údajů:

Přehledné informace o aktuálně platné právní úpravě ochrany osobních údajů naleznete na této stránce Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Používáním našich WWW stránek souhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Datum revize: 21.5.2018