Školení MATLAB, COMSOL a dSPACE.

  MATLAB

  Vyberte školení, o které máte zájem a pokračujte v přihlášení. V případě zájmu o jiný termín nás kontaktujte

 • MATLAB • Jazyk: cs  • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 16:00, Praha

  play_arrowMATLAB I - Správa dat, výpočty, grafy a programování

  • úvod do prostředí MATLAB - MATLAB Desktop, dokumentace
  • data a proměnné v MATLABu - skalár, vektor, matice
  • operace s proměnnými, logické funkce, volání výpočetních funkcí
  • práce s textovými řetězci
  • import a export dat
  • tvorba skriptů - vytvoření, spuštění, rozdělení do sekcí, debugging, Live Editor
  • tvorba grafů - 2-D grafy, 3-D grafy
  • interaktivní nástroje pro úpravu grafů
  • vykreslení více grafů v jenom okně
  • řízení toku programu - if, for, while, switch-case
  • úvod do tvorby uživatelských funkcí
  • publikování skriptů a funkcí - publish

  Získáte také:

  • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
  • certifikát o absolvování
  standardní cena Kč / 1 osoba 4 300,- (5 203,- s DPH ), školní cena Kč / 1 osoba 3 500,- (4 235,- s DPH )
  * školení je akreditováno v systému DVPP MŠMT
 • MATLAB • Jazyk: cs  • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 16:00, Praha

  play_arrowMATLAB II - Rozsáhlejší aplikace a pokročilá grafika

  • pokročilé datové typy - datum a čas, cell array, struktura, categorical, sparse
  • tabulky - datový typ table, práce s tabulkami
  • tvorba uživatelských funkcí v MATLABu - deklarace, argumenty, volání, debugging
  • speciální typy proměnných - globální, perzistentní
  • funkce s proměnným počtem parametrů
  • lokální funkce a vnořené funkce
  • function handle, anonymní funkce
  • pokročilé ovládaní grafiky - systém Handle Graphics
  • podrobné nastavení grafických objektů - figure, axes, čára, plocha
  • rastrová grafika v MATLABu - načítání a ukládání obrázků, práce s obrázky
  • úvod do tvorby grafických aplikací v MATLABu

  Získáte také:

  • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
  • certifikát o absolvování
  standardní cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH ), školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH )
  * školení je akreditováno v systému DVPP MŠMT
 • MATLAB • Jazyk: cs  • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 16:00, Praha

  play_arrowMATLAB III - Zvyšování výkonu, tvorba GUI a OOP

  • analýza výpočetního výkonu - měření doby výpočtu, profiler
  • techniky pro zvýšení výpočetního výkonu - předalokace dat, vektorizace
  • objektový přístup k programování v MATLABu (OOP)
  • definice tříd, tvorba objektů
  • proměnné, metody a jejich atributy
  • dědičnost
  • tvorba grafických aplikací (Apps, GUIs) v MATLABu
  • vytváření grafických aplikací v nástroji App Designer
  • programování grafických aplikací pomocí příkazů

  Získáte také:

  • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
  • certifikát o absolvování
  standardní cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH ), školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH )
 • MATLAB • Jazyk: cs  • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 16:00, Praha

  play_arrowSimulink I - Modelování dynamických systémů

  • úvod do prostředí Simulink
  • základní postup při modelování dynamických systémů
  • práce s editorem simulačních schémat
  • knihovny bloků, jejich význam, nastavení a využití
  • simulace modelů - spouštění, ovládání simulace, krokování
  • simulační algoritmy - princip, přehled metod, volba vhodné metody
  • tvorba hierarchických modelů - subsystémy
  • tvorba uživatelských bloků - maskování subsystémů, předávání parametrů
  • tvorba uživatelských knihoven

  Získáte také:

  • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
  • certifikát o absolvování
  standardní cena Kč / 1 osoba 4 300,- (5 203,- s DPH ), školní cena Kč / 1 osoba 3 500,- (4 235,- s DPH )
  * školení je akreditováno v systému DVPP MŠMT
 • MATLAB • Jazyk: cs  • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 16:00, Praha

  play_arrowSimulink II - Rozsáhlejší modely, výkon, programování

  • parametrizace modelů v Simulinku
  • systémy se specifickým chováním - atomické, triggerované, podmíněné
  • modelování variant v rámci modelů
  • vzájemné volání modelů (model referencing)
  • parametrizace volaných modelů
  • zobrazení závislostí modelů a knihoven, export závislých souborů
  • zvýšení výkonnosti simulace - akcelerace, Model Advisor, Profiler
  • nástroje pro ladění modelů v Simulinku, algebraické smyčky
  • ovládání simulace z příkazové řádky, dávkové simulace, callbacky
  • s-funkce v jazyce MATLAB a C - princip tvorby, volání ze Simulinku

  Získáte také:

  • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
  • certifikát o absolvování
  standardní cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH ), školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH )
 • COMSOL

  Vyberte školení, o které máte zájem a pokračujte v přihlášení. V případě zájmu o jiný termín nás kontaktujte

 • COMSOL • Jazyk: cs  • PREZENČNĚ • 2 dny, od 9:00 do 16:00, Praha

  play_arrowCOMSOL Multiphysics I (dvoudenní školení)

  První den

  • úvod do metody konečných prvků
  • seznámení s grafickým uživatelským rozhraním
  • základní principy ovládání
  • pracovní postup při vytváření modelu
  • co indikují jednotlivé značky u uzlu
  • tvorba geometrie
  • základy síťování
  • proč a jak definujeme parametry a proměnné

  Druhý den

  • práce s výsledky
  • operátory, proměnné a sondy
  • základy používání funkcí (globální & lokální)
  • multifyzikální modelování
  • základní porozumění solverům

  Získáte také:

  • tištěné školicí materiály
  • certifikát o absolvování
  standardní cena Kč / 1 osoba 7 700,- (9 317,- s DPH ), školní cena Kč / 1 osoba 5 900,- (7 139,- s DPH )
 • COMSOL • Jazyk: cs  • PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 16:00, Praha

  play_arrowCOMSOL Multiphysics II

  • nadstavbový modul CAD Import Module - import geometrie z externích CAD systémů
  • možnosti opravy a úpravy importované geometrie
  • pokročilé nástroje pro tvorbu a úpravy sítě

  Získáte také:

  • tištěné školicí materiály
  • certifikát o absolvování
  standardní cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH ), školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH )
 • dSPACE

  Vyberte školení, o které máte zájem a pokračujte v přihlášení. V případě zájmu o jiný termín nás kontaktujte

 • DSPACE • Jazyk: cs  • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 17:00, Praha

  play_arrowdSPACE ControlDesk

  • úvod do prostředí ControlDesk
  • práce s instrumenty
  • meření dat
  • zaznemenávání signálů
  • Signal Editor - elementární ovládání

  Získáte také:

  • elektronické školící materiály
  • materiály ze cvičení
  • certifikát o absolvování

  Pro koho je školení určeno:

  • uživatelé začínající s ControlDekem
  • testery
  standardní cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH ), školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH )
 • DSPACE • Jazyk: cs  • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 17:00, Praha

  play_arrowdSPACE AutomationDesk

  • úvod do AutomationDesku
  • základní testování a vyhodnocování testů
  • vytváření testů pomocí Sequence Builderu
  • knihovna s předefinovanými testy
  • přístup k dSPACE hardwaru (XIL API)
  • signal-based testování

  Získáte také:

  • elektronické školící materiály
  • materiály ze cvičení
  • certifikát o absolvování

  Pro koho je školení určeno:

  • uživatele, kteří chtějí automatizováním testů zvýšit produktivitu testování

  Předpokládané znalosti:

  • předchozí zkušenosti s ControlDeskem
  standardní cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH ), školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH )
 • DSPACE • Jazyk: cs  • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 17:00, Praha

  play_arrowdSPACE ConfigurationDesk

  • představení hardwaru SCALEXIO
  • úvod do prostředí ConfigurationDesk
  • základní postup při vytváření aplikace
  • implementace I/O
  • práce se přerušeními
  • build aplikace

  Získáte také:

  • elektronické školící materiály
  • materiály ze cvičení
  • certifikát o absolvování

  Pro koho je školení určeno:

  • pro nové uživatele dSPACE SCALEXIO nebo MicroAutoBox III
  • pro vývojáře real-time aplikací

  Předpokládané znalosti:

  • základní znalosti s MATLABem a Simulinkem
  standardní cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH ), školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH )
 • DSPACE • Jazyk: cs  • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 17:00, Praha

  play_arrowdSPACE Bus Manager

  • představení rozhraní Bus Manager
  • vytvoření nové bus konfigurace
  • propojení s behaviorálním modelem
  • rozšířené možnosti editace zpráv

  Získáte také:

  • elektronické školící materiály
  • materiály ze cvičení
  • certifikát o absolvování

  Pro koho je školení určeno:

  • uživatele pracující CAN/LIN sběrnicemi na platformě SCALEXIO

  Předpokládané znalosti:

  • základní znalosti s MATLABem a Simulinkem
  • předchozí zkušenosti s ControlDeskem a ConfigurationDeskem
  standardní cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH ), školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH )
 • DSPACE • Jazyk: cs  • ONLINE & PREZENČNĚ • 1 den, od 9:00 do 17:00, Praha

  play_arrowdSPACE FPGA

  • seznámení s FPGA technologii
  • dSPACE FPGA Blockset
  • tvorba a build FPGA aplikace
  • dSPACE knihovna XSG Utils

  Získáte také:

  • elektronické školící materiály
  • materiály ze cvičení
  • certifikát o absolvování

  Pro koho je školení určeno:

  • vyvojáři FPGA aplikací

  Předpokládané znalosti:

  • předchozí zkušenosti s MATLABEM, Simulinkem, ConfigurationDeskem a ControlDeskem
  standardní cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH ), školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH )
školení matlab
školení matlab
školení matlab

Prezenční školení

Místo konání

Délka jednotlivých kurzů

Počet účastníků

Online školení

Jak školení probíhá?

Délka jednotlivých kurzů

Privátní školení

Privátní školení

Školení je možné uspořádat:

Cena, termín a místo konání bude předmětem dohody.

Délka jednotlivých kurzů

Tématická školení

Množstevní slevy

Slevy nabízíme při objednávce pro více účastníků jednotlivých kurzů ze stejného pracoviště (pro získání slevy prosím objednávejte hromadnou objednávkou - info@humusoft.cz).

Pro výpočet slevy je rozhodný počet účastníků na každém jednotlivém kurzu. Slevy se neposkytují za návaznost a nevztahují se na privátní školení.

Podmínky

Platební podmínky

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 21 %!

Storno podmínky

Bezplatné storno školení přijímáme e-mailem (info@humusoft.cz) nejpozději do 3 pracovních dnů před začátkem školení.

Stornopoplatky po uplynutí této lhůty se účtují ve výši 100 % ceny školení včetně DPH.

Změna účastníka je bezplatná, stejně jako možnost výměny za jiný termín školení nebo jiné školení ve stejné hodnotě - nutno hlásit minimálně jeden pracovní den před začátkem školení.

close