to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
COMSOL Multiphysics je inženýrský nástroj určený k modelování a simulaci fyzikálních dějů. Většina úloh, se kterými se setkáváme v reálném životě, má multifyzikální povahu. Proto je při vývoji výrobků či procesů a studiu chování systémů často nutné uvažovat vzájemnou interakci několika fyzikálních vlivů současně. COMSOL Multiphysics byl speciálně vyvinut pro řešení takovýchto komplexních problémů.
COMSOL Compiler je unikátní nástroj pro kompilaci aplikací (FEM Modelů) do podoby samostatně spustitelného programu pro Windows, Linux nebo MAC OS. Ke spuštění kompilovaného programu není třeba licence COMSOL Multiphysics a licenci k programu drží vlastník licence COMSOL Compiler, který tak může s vytvořenými simulačními programy dále obchodovat.
COMSOL Server slouží k síťovému sdílení aplikací (FEM modelů) vytvořených v prostředí COMSOL Multiphysics. Aplikace lze sdílet bez územního omezení uživatelům uvnitř i mimo organizaci vlastníka licence. COMSOL Server je progresivní nástroj pro předávání myšlenek a expertních simulačních řešení od specialistů směrem k vývojovým týmům, konstruktérům ve výrobě ale i k uživatelům, kteří jsou zatím v oblasti počítačových simulací začátečníky.
picture
COMSOL Multiphysics se skládá z jádra a celé řady nadstavbových modulů, které rozšiřují možnosti řešení specializovaných úloh z odvětví pružnosti pevnosti (Mechanical), mechaniky tekutin (Fluids), elektromagnetismu (Electromagnetic), chemie (Chemical) a dalších. Výhodou COMSOLu Multiphysics je přímé propojení s mnoha CAD nástroji či systémem MATLAB.
Humusoft s.r.o. je výhradní zástupce švédské společnosti COMSOL AB pro Českou republiku a Slovensko.
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce: