to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simscape Electrical
picture
Modelování a simulace elektronických a mechatronických systémů, energetických soustav a výkonové elektroniky
Simscape Electrical (dříve SimPowerSystems a SimElectronics) rozšiřuje Simscape o nástroje pro modelování a simulaci elektronických a mechatronických systémů, výroby, přenosu, distribuce a spotřeby elektrické energie. Simscape Electrical umožňuje zahrnout analogovou elektroniku a elektromechanické prvky do „multi-domain“ modelů v Simscape. Knihovny Simscape Electrical obsahují prvky, jako polovodičové součástky, motory, řídicí obvody motorů, senzory a další stavební součásti elektrických obvodů, které dovolují vytvářet vlastní uživatelské subsystémy.
Knihovny Simscape Electrical dále obsahují řadu prvků běžně užívaných v energetických a pohonných soustavách, jako jsou třífázové stroje a elektrické pohony nebo specifické prvky, jako jsou flexibilní přenosové systémy střídavého proudu (FACTS) nebo prvky obnovitelných zdrojů energie. Je zde také možnost automatických výpočtů harmonické analýzy, činitele harmonického zkreslení, zatížení soustavy a dalších klíčových analýz pro energetické soustavy.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce:
11.10.2022, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
12.10.2022, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
25.10.2022, od 13:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářTvorba interaktívnych grafických aplikácií v prostredí MATLAB
26.10.2022, od 17:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářTvorba interaktívnych grafických aplikácií v prostredí MATLAB
8.11.2022, od 13:00 (95 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářPrediktivní analytika, detekce anomálií a visuální inspekce
9.11.2022, od 17:00 (95 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářPrediktivní analytika, detekce anomálií a visuální inspekce
29.11.2022, od 13:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářParalelní výpočty a big data v prostředí MATLAB
30.11.2022, od 17:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářParalelní výpočty a big data v prostředí MATLAB
10.1.2023, od 13:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářOpen Science s prostředím MATLAB
11.1.2023, od 17:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářOpen Science s prostředím MATLAB
31.1.2023, od 13:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářZpracování obrazu v medicínských a přírodovědných aplikacích
1.2.2023, od 17:00 (50 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářZpracování obrazu v medicínských a přírodovědných aplikacích
21.2.2023, od 13:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích
22.2.2023, od 17:00 (115 min.), Online prostřednictvím Cisco Webex
matlabseminářMATLAB v přehledu: Aktuální možnosti systému MATLAB v příkladech a aplikacích