to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Využití systému MATLAB při přípravě publikačních výstupů
Možnosti využití softwaru MATLAB k tvorbě publikačních výstupů, interaktivních výukových materiálů a automatizovaných reportů
Datum:2.3.2022 (středa), od 17:00 (45 min.)
Místo:Online prostřednictvím Cisco Webex
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Anna Tocháčková (HUMUSOFT)
Jazyk:Čeština
Co je online seminář?
Online seminář nabízí neformální virtuální setkání s možností seznámit se s inženýrským nástrojem MATLAB a Simulink formou praktických ukázek.
Zaměření online semináře
Online seminář Vás seznámí s nástrojem MATLAB a jeho možnostmi formou praktických ukázek a živé diskuse v rámci neformálního virtuálního setkání. V průběhu semináře si nejprve ukážeme tvorbu interaktivních dokumentů v nástroji LiveEditor a dále si předvedeme, jak lze v MATLABu pohodlně tvořit a upravovat různé 2D a 3D grafy a připravit je pro export do grafických souborů. V závěru semináře představíme možnosti nadstavby MATLAB Report Generator.
Jak se připojit
Pro účast na online semináři vyplňte přihlašovací formulář. Obratem obdržíte informace k připojení.
Program
17:00Úvod
17:05Tvorba publikačních výstupů
  • - Práce s tabulkami
  • - Import dat
  • - Vizualizace dvourozměrných a vícerozměrných dat
  • - Export grafů
17:40Live Editor, Report Generator
17:45Závěr, diskuze, dotazy
Seminář je určen především doktorandům a studentům vysokých škol a akademickým pracovníkům, kteří mají zájem dozvědět se o nástrojích, které MATLAB nabízí pro tvorbu publikačních výstupů.
Náplň semináře
MATLAB je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů. V první části semináře si představíme nástroj MATLAB Live Editor, který umožňuje vytvářet interaktivní výpočetní dokument kombinující spustitelný kód, formátovaný text, rovnice, obrázky a další interaktivní prvky, což z Live Editoru činí výbornou učební pomůcku.
V druhé části semináře si ukážeme, jaké nástroje MATLAB poskytuje pro vizualizaci vícerozměrných dat a jak tyto výstupy exportovat pro další použití.
V závěrečné části semináře si ukážeme report generátor, který lze použít k automatizaci tvorby reportů v různých formátech, včetně pdf, html aj.
MATLAB Live Editor:
CZ a SK WWW semináře: