to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Subsurface Flow Module
picture Nuclear waste repositories are now being built to store spent fuel rods for the next one hundred thousand years or so. This model shows a hypothetical case where a breach in the fuel bundle canister leads to leakage through a fracture in the surrounding rock and backfill in the tunnel above.
Subsurface Flow Module (dříve Earth Science Module) umožňuje modelovat jednoduché i složité procesy vztažené k podpovrchovému proudění, k proudění ropy nebo plynů v pórovitých médiích jako je zemský povrch, k modelování podzemních vod nebo znečišťování zemského povrchu. Využívá se Richardsovy rovnice pro proudění s proměnnou hustotou, Darcyho zákon, Brinkmanovo rozšíření Darcyho zákona pro proudění v pórovitých médiích a Navier-Stokesovy rovnice pro volné proudění. Modul řeší transport a reakce látek rozpouštěných v roztocích a šíření tepla v pórovitých médiích.
Oblasti použití:
 • proudění v ústích řek a kolem břehů - přestup tepla a difuze
 • rezervoáry plynu
 • magnetohydrodynamické proudění lávy
 • mechanické a gravitační odvodňování pórovitých a vláknitých materiálů
 • analýza těžby ropy
 • analýza škodlivých látek v podpovrchovém, povrchovém a atmosférickém proudění
 • poroelastické zhutňování a usazování, analýza zatížení a trhlin
 • mělké proudění a transport sedimentů
 • proudění jedné a více fází, proudění pěny v pórovitých médiích
 • analýza hladiny vody a pronikání soli do spodních vod
 • šíření vln a proudění poroelastickým řečištěm
 • analýza ústí vrtu