to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Optimization Module
picture A horn originally had the shape of an axisymmetric cone with a straight boundary. This is optimized with respect to the far-field sound pressure level.
Modul slouží k optimalizaci parametrů modelu, kdy výstupem řešení mohou být například geometrické rozměry, materiálové vlastnosti nebo jeho rozložení na základě definované účelové funkce. Optimization Module umožňuje aplikovat citlivostní analýzu účelové funkce potřebnou k návrhu vybraných proměnných s uvážením libovolných omezení definovaných v řešené úloze. Při řešení je možno využít gradientních optimalizačních metod k nalezení nejvýhodnějšího řešení. Podle algoritmu SNOPT vyvinutého na univerzitách v Kalifornii (San Diego, Stanfordská univerzita) lze modul používat k řešení tvarových úloh, velikostí a topologie včetně inverzních úloh odu parametrů. Protože je rozhraní Optimization Module velmi obecné, lze ho využívat téměř ve všech modulech COMSOL Multiphysics.