to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Nonlinear Structural Materials Module
picture The plastic deformation under the influence of an inflated balloon in a stent design. The foreshortening and dogboning are investigated.
Nonlinear Structural Materials Module je rozšiřující nadstavba pro moduly Structural Mechanics a MEMS, která oba moduly obohacuje o nelineární materiálové modely. Konkrétně se jedná o elastoplastické, viskoplastické a hyperplastické modely a plasticitu za vyšších provozních teplot – creep. K dispozici jsou jak předdefinované, tak i uživatelsky definované modely. Nadstavbový modul tak významně rozšiřuje třídu řešitelných modelů z oblasti pružnosti a pevnosti.