to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Molecular Flow Module
Simulace proudění zředěných plynů při nízkém tlaku (vakuu) ve složitých geometrických strukturách. Hlavní vlastností modulu je využití volného molekulární proudění metodou rychle lomeného koeficientu.
Oblasti použití:
  • Výpočet hmotových spektrometrů
  • Urychlovač částic
  • Výroba komponent satelitů
  • Zařízení pro výrobu polovodičů
  • Vakuové systémy