to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Geomechanics Module
Geomechanics Module je nadstavbou modulu Structural Mechanics Module (nelze ho tedy používat samostatně) určenou k modelování a simulacím geotechnických aplikací. Modul především rozšiřuje materiálové modely dostupné v modulu pro strukturální mechaniku – jedná se například o nelineární nebo elastoplastické modely zemin, materiálové modely hornin a betonu, tvárné materiály nebo nasycené zeminy. Obsahuje speciální materiálové modely pro řešení plasticity, deformace a poruch v zeminách a skalách, stejně jako jejich interakci s betonem a stavbami.
Oblasti použití:
  • analýza a modelování zemin a skalního podloží
  • stabilita svahů, tunelů, nábřeží, základových desek
  • záchytné konstrukce
  • silnice