to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Electrochemistry Module
Electrochemistry Module rozšiřuje možnosti v oblasti projektování, pochopení a optimalizace elektrochemických systémů prostřednictvím přesné simulace. Tento produkt je přínosem pro výzkumné pracovníky v laboratoři nebo průmyslové chemické inženýry. Funkce, jako je modelování rozložení proudové hustoty, elektrochemické reakce a přenosy hmoty umožňují efektivní simulaci mnoha aplikací.
Oblasti použití:
  • Elektrolýza, elektrodialýza a polarografie
  • Konstrukce senzorů plynů a glukózy
  • Výroba vodíku a kyslíku
  • Destilace mořské vody
  • Výroba ultračisté vody
  • Likvidace odpadních vod
  • Kontrola pH v tekutinách
  • Řízení elektrochemických reakcí v biomedicínských implantátech