to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Corrosion Module
Corrosion Module rozšiřuje možnosti programu COMSOL Multiphysics při řešení elektrochemických procesů, koroze a antikorozních úprav kovových konstrukcí. Modul je určen především ke studiu a následnému hlubšímu pochopení korozních procesů jako je např. galvanická, bodová nebo štěrbinová koroze. Uživatelská rozhraní umožňují řešit vliv transportu materiálu v korodujících materiálech se zahrnutím difúze, migrace nebo vlivu proudění tekutin.
Oblasti použití:
  • Pochopení a předcházení nežádoucí koroze konstrukcí
  • Návrh a optimalizace antikorozních úprav