to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Chemical Reaction Engineering Module
picture A plate reactor where chemical reactions occur throughout and reacting chemicals are introduced at two points in the reactor.
Chemical Reaction Engineering Module je navržený především k modelování chemických systémů, které jsou ovlivněné především chemickým složením, kinetikou přítomných reakcí, dynamikou tekutin a teplotou jako funkcí prostoru, času a dalších proměnných. Dostupná fyzikální rozhraní umožňují vytvářet modely z oblasti kinetiky chemických reakcí, přestupu hmoty v roztocích, koncentrace elektricky nabitých roztoků, laminární nebo turbulentní proudění a přestup energie. Modul je zaměřen především na modelování chemických reaktorů a reakčních systémů, ale lze ho samozřejmě využít i k aplikacím z oblasti přenosu hmoty – k modelovaní separačních jednotek, mixerů, koroz?, chromatografi? nebo elektroforézy. Je to také populární nástroj pro vyšetřování technologie procesů čištění, jako je katalytický monolit nebo reaktivní filtry, aplikace jako mikrolaboratoře v biotechnologiích a ve vývoji senzorů a vybavení pro analytickou chemii.