to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
CFD Module
CFD Module je určený k simulaci proudění tekutin a kombinuje všechny možnosti specializovaných CFD balíků s možnostmi programu COMSOL Multiphysics. Modul umožňuje modelovat jak stlačitelné tak nestlačitelné proudění, a pokrývá tak všechny druhy proudění – od subsonického, přes transonické až po supersonické. Je možné také řešit buďto laminární proudění, nebo využít některého turbulentního modelu, který je v COMSOLu naimplementován. Turbulentní modely je možné využít i při řešení proudění více fází. Modul také umožňuje modelovat úlohy z oblasti proudění v porézním prostředí (průsaky zemin apod.) nebo z proudění v tenkých vrstvách (promazávání mechanismů). Samozřejmostí jsou předdefinované multifyzikální aplikace. Z nich jmenujme především neizotermální proudění včetně možnosti řešení volné řízené konvekce, ve spojení se strukturálním nebo MEMS modulem lze řešit interakci tekutiny s konstrukcí (FSI). Modul umožňuje řešit také rotační stroje ve 2D i ve 3D (s využitím ALE metody).
Oblasti použití:
 • modelování bouří, větru
 • aeronautika
 • proudění kolem vozidel a konstrukcí
 • proudění v trubkách a dalších uzavřených prostorech
 • proudění polymerů a viskoelastické proudění
 • sedimentace
 • větráky, pumpy, mísicí nádoby
 • mixéry, další rotační stroje
 • filtry a separační jednotky
 • chlazení elektroniky
 • tepelné výměníky a chladicí příruby
 • medicínské a boinženýrské aplikace, např. proudění krve v cévách
 • emulze a suspenze
 • proudění v porézních médiích – průsaky zemin apod.
 • promazávání mechanismů (motorů, generátorů)