to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
AC/DC module
AC/DC Module je nadstavbový modul určený pro modelování úloh s vlivem střídavého a stejnosměrného proudu v oblasti elektromagnetismu. Pomocí aplikačních režimů lze modelovat nízkofrekvenční elektromagnetické systémy, jako jsou motory, magnety, transformátory nebo induktory, kondenzátory, mikrosenzory a další. AC/DC Module obsahuje aplikace pro obecný statický a kvazistatický elektromagnetismus pro 2D a 3D geometrie včetně symetrických těles s možností harmonické, přechodové, statické nebo časově závislé analýzy, případně řešení pro zadané frekvence. Do simulace lze zahrnout i další fyzikální vlivy z dalších aplikací jako je například přestup tepla, řešení Joulova nebo indukčního ohřevu. Zahrnuto je také modelování elektrických obvodů (SPICE formát) a obvody mohou být zahrnuty do modelu jako budicí nebo tlumicí elementy. Za zmínku dále stojí využití předdefinované aplikace pro točivé stroje s využitím pohyblivé sítě (ALE metoda) ve 2D. K modelování neohraničených domén je určený nástroj nekonečných elementů („Infinite elements“).
Oblasti použití:
 • resistory, induktory, kondenzátory
 • elektromagnetické senzory a regulátory
 • elektromagnetické převodníky, snímače a transformátory
 • izolátory a vodiče
 • motory, generátory a jiné elektromechanické stroje
 • řešení S-parametrů soustav
 • výroba polovodičů, zpracování wafer a indukční pece
 • elektrostatické a elektromagnetické stínění
 • šíření vysokého napětí
 • řídící obvody
 • elektrické svařování
 • elektromagnetická slučitelnost (EMC) a interference (EMI)
 • analýza malých signálů
 • formulace v redukovaném potenciálu