Zpět na seznam článků

COMSOL Multiphysics 5.6

Je nám potěším představit verzi 5.6 a výběr toho nejzajímavějšího co nabízí. Na úvod je třeba zmínit výrazné zrychlení a paměťovou úspornost nové verze. Pro ilustraci a na zahřátí uvažujme následující CFD obtékání objektu. Turbulentní proudění s 6,3 miliony stupňů volnosti počítaných na 16 uzlovém clusteru. Ve staré verzi byl výpočetní čas 8200 sekund s použitím 22 GB paměti, v nové verzi jen 4500 sekund a 12 GB.

O čem se mluví nejvíce

LiveLink for Simulink

COMSOL Multiphysics rozšiřuje možnosti nadstandartního propojení s produkty firmy The MathWorks. S novým víceúčelovým modulem můžete integrovat multifyzikální model přímo do blokového schéma v Simulink. Máte tak plnou kontrolu nad vstupním napětím, počtem otáček a jinými parametry z vašich modelů. Propojení umožňuje integrovat jak časově závislé, tak stacionární modely. Díky funkci redukování řádu modelu (MOR – Model Order Reduction) a jeho následného exportu můžete vytvořit digitální dvojče (Digital Twins) reálného systému.

Polymer Flow Module

V nejnovějším rozšíření modulů z rodiny CFD najdete modely viskoelastických a neelastických ne-newtonských kapalin. Máte tak v rukou robustní nástroj pro simulování procesů v gumárenství, potravinářství, farmacii a v chemickém průmyslu. Polymer Flow Module podporuje také vícefázové proudění nebo např. „Fluid-Structure Interction“.

Nové jméno Battery Design Module a nový modul Fuel Cell & Electrolyzer Module

Dříve uvedený Batteries and Fuel Cells Module se s novou verzí přejmenoval na Battery Design Module. Firma COMSOL uvedla zcela nový Fuel Cell & Electrolyzer Module. Důvodem je dynamický vývoj, který začíná více odlišovat simulace baterií od simulací palivových článků a elektrolýzy. Uživatelům modelujícím právě palivové články a elektrolyty je doporučeno zvážit použití nového modulu, který poskytuje další nástroje pro návrh a analýzu palivových článků.

Obecné novinky

Grafické rozhraní

Tradičně čistý grafický design je nyní možné převléknout do tmavého modu, který dá při práci ulevit očím. Rozšířené podpory se dostalo také ovládání modelu pomocí kontextového menu přímo z grafického okna. Tato funkcionalita byla představena už v předešlé verzi. Až nyní však nabízí plnohodnotnou alternativu v definici modelu, nastavení okrajových podmínek, přidávání materiálů a dalších. Spousta uživatelů jistě ocení také interaktivní roviny řezu pojmenované „Clip plane“, které umožňují nahlédnout dovnitř modelu a usnadňují tak práci s komplexními geometriemi. Přístupné jsou rovněž pro postprocessing.

Mesh

Zásadních novinek v tvorbě sítě letos přibylo hned několik. Nová možnost vizualizace vyšších řádů prvků a to včetně výpočetních uzlů je nejen efektním ale pro vyhodnocování kvality sítě i vysoce efektivním nástrojem. S rozvojem 3D tisku a 3D skenování se častěji setkáte s geometriemi vycházejícími z importované sítě. COMSOL přináší celou řadu nových nástrojů pro práci s importovanou sítí umožňující její opravu, řezání, přesíťování a další. Tvorbu kvalitní sítě zajisté usnadní také možnost vytvářet elementy mezní vrstvy na 3D plochách a jejich následné vytažení do objemu pomocí operace Swept.

Postprocessing

Vysoká úroveň grafického zpracování výsledků je v COMSOL standardem. V tomto duchu se nesou i novinky představené v poslední verzi COMSOL Multiphysics. Už byly zmíněny interaktivní roviny řezu, které lze uplatnit také v grafickém okně sekce „Postprocessing“. Další novinkou je možnost částečné transparentnosti vybraných ploch. Můžete tak zobrazit děje odehrávající se v nitru komplikované geometrie při zachování orientace v modelu. Simulace se realitě neblíží pouze přesnějšími matematickými modely, ale i realistickým vyobrazením použitých materiálů. Do každého grafu můžete přidat uzel „Material Appearance“, který dodá materiálu realistický vzhled. Navíc je možné tuto vizualizaci kombinovat s barevnou mapou znázorňující například deformační pole. Pokud v grafickém okně zapnete navíc ještě „Enviromental Reflections“, bude Váš model k nerozeznání od jeho předlohy. Grafický výstup můžete rozšířit ještě o importované obrázky a prezentovat Vaši firmu například pomocí loga. Ze štědré nadílky letošních novinek stojí za povšimnutí ještě grafické značky v 1D grafech a možnost exportovat zvukový záznam z akustických studií ve formátu WAV.

AC/DC a polovodiče

RF a vlnová optika

Paprsková optika

Simulace proudění tekutin

Přestup tepla

Strukturální mechanika

Akustika

Chemie

Optimalizace

Matouš Lorenc (HUMUSOFT) , 23.11.2020

Zpět na seznam článků