Zpět na seznam článků

Soutěž Biosignal Challenge 2018 odstartována

Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze, Neurologická klinika 1. LF UK, HUMUSOFT a MathWorks vyhlašují studentskou soutěž „Biosignal Challenge 2018“ – detekce Parkinsonovy choroby pomocí řečových promluv v programovém prostředí MATLAB.

Hlavním cílem soutěže je návrh algoritmu detekujícího přidružené příznaky Parkinsonovy choroby v řečových promluvách při rytmickém opakování slabik a klasifikujícího promluvy na zdravý/nemocný. Algoritmus musí být realizován v programovém prostředí MATLAB a k jeho návrhu mají soutěžící k dispozici promluvy celkem od šedesáti mluvčích.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti všech středních a vysokých škol v České republice a na Slovensku zasláním výsledného řešení.

Společnost MathWorks nabízí všem soutěžícím zdarma licenci programu MATLAB a vybraných aplikačních knihoven. O licenci můžete požádat prostřednictvím svého vedoucího práce s použitím formuláře přístupného na stránce MathWoks.

Požádat o licenci MATLAB pro soutěžící

Pokud se soutěže chcete zúčastnit přímo (bez pedagogického vedení), pro získání soutěžní licence se obraťte na společnost HUMUSOFT (support@humusoft.cz).

Přejeme vám mnoho úspěchů při řešení tohoto zajímavého zadání. Více informací včetně pravidel soutěže najdete na stránce soutěže.

Více informací včetně pravidel soutěže Biosignal Challenge 2018

Martin Foltin (HUMUSOFT) , 20.3.2018

Zpět na seznam článků