to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Konference COMSOL Multiphysics 2018
Středa (6.6.2018)
17:00 Příjezd a registrace
18:30 Společná večeře
20:00 Volný program
Čtvrtek (7.6.2018)
7:30 Snídaně
9:00 Registrace
9:30 Úvodní slovo Petr Byron, HUMUSOFT
10:30 Přestávka
11:00 Workshop - Acoustics Module, Boundary Element Method (doprovodné soubory) Simulace akustiky v interiéru automobilu Matouš Lorenc, HUMUSOFT
12:30 Oběd
14:00 Principy metody konečných prvků a příklad jejího použití na poli akustiky Jan Valášek, Ústav technické matematiky, Fakulta strojní ČVUT
14:45 Minikurz - Skenování, import a úprava náročných geometrií (doprovodné soubory) Naskenování objektu senzorem KINECT, import do COMSOL Multiphysics a následná simulace Matouš Lorenc, HUMUSOFT
15:30 Přestávka
16:00 Workshop - Particle tracing Module v úlohách elektromagnetismu a proudění tekutin (doprovodné soubory) Trasování pevných a elektricky nabitých částic. Popularizační pokus iluze vracení času Martin Kožíšek, HUMUSOFT
17:30 Večeře
19:00 Volný program, konzultace
20:00 Návštěva vinného sklípku
Pátek (8.6.2018)
Paralelně k pátečnímu programu budou probíhat osobní konzultace.
7:30 Snídaně
9:00 Minikurz - Optimalizace v COMSOL Multiphysics (doprovodné soubory) Jak nastavit optimalizační úlohy? Příklady optimalizace ve strukturální mechanice Martin Kožíšek, Matouš Lorenc, HUMUSOFT
10:30 Přestávka
11:00 Šíření tepla tkání po interakci s laserovým zářením (doprovodné soubory) Jana Urzová, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
11:15 Elektromagnetická kompatibilita souběžných silnoproudých a slaboproudých vedení Petr Suchánek, Správa železniční dopravní cesty
11:45 Akustické proudění v rezonátorech s teplotní nehomogenitou Milan Červenka, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
12:00 Modelování vázaného šíření teplotně-vlhkostního pole v rezonanční desce hudebního nástroje Pavlína Suchomelová, Jan Tippner, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
12:15 Modelování kontaktu kovových těles Petr Rálek, Technická univerzita v Liberci
12:30 Modelování poroelasticity v horninovém prostředí Ilona Hančilová, Technická univerzita v Liberci
12:45 Návrh Vivaldiho štěrbinové antény Jiří Marek, Vojenský výzkumný ústav
13:00 Oběd a závěr konference