to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Licence systému MATLAB pro celou univerzitu - Campus-Wide Suite
picture
MATLAB dostupný pro každého a kdekoli.
Co je MATLAB?
MATLAB je inženýrský nástroj pro technické výpočty a simulace, který nalezl uplatnění ve výuce, výzkumu a projektově orientovaném vzdělávání na více než 5 000 univerzitách z celého světa.
Jednoduchá a přehledná celouniverzitní licence
 • Zahrnuje všechny učitele, výzkumné pracovníky a studenty
 • Přístup z domova, z učeben, při výzkumných pracích v laboratořích i v terénu a to i bez připojení k síti
 • Instalace jak na univerzitních počítačích, tak na počítačích studentů a učitelů
 • Možnost přístupu k online kurzům MATLAB Academy
 • Služba MATLAB Online umožňuje práci s prostředím MATLAB z webového prohlížeče bez nutnosti instalace programu na PC
 • Mobilní aplikace MATLAB Mobile umožňuje přístup k prostředí MATLAB z mobilního telefonu
Celouniverzitní licence je konkurenční výhoda
Duchon, Matiasko
Stovky univerzit využívajících MATLAB přešly na model Campus-Wide Suite licence. Mezi nimi je i 24 z 25 nejlépe hodnocených technických univerzit světa a 14 univerzit v České republice a na Slovensku:
"Možno si študenti položia otázku: prečo sa mám učiť pracovať s MATLAB-om? Pretože jeho znalosť zvyšuje šance na trhu práce a prispieva k lepšiemu uplatneniu. Znalosť MATLABu môže pomôcť pri rozbehu vlastného podnikania."
Karol Matiaško, prorektor UNIZA
"MATLAB je pre technickú univerzitu priam životne dôležitý. Vo svete, ale aj na Slovensku existujú technické povolania, kde je jeho znalosť podmienkou. Pre nás zamestnancov to znamená, že máme prístup k špičkovému softvéru a vieme si naše nápady rýchlo overiť. Tým sa zefektívni náš výskum a samozrejme aj pedagogika. Pre študentov to znamená, že môžu tento špičkový vývojový nástroj používať v rámci záverečných prác a to, čo sa naučili na prednáškach si rýchlo overiť."
František Duchoň, Národné centrum robotiky, FEI STU
"We can engage students in leading-edge research. The tools enable the research group and the student—including biology majors and engineers—to focus on research and spend less time programming."
Dr. Gil Alterovitz, MIT and Harvard University
Práce na mezioborových projektech
Celouniverzitní přístup k programu MATLAB poskytuje společnou platformu pro výuku, výzkum a studentské projekty napříč všemi oblastmi inženýrských, fyzikálních i sociálních věd a finančnictví.
"Our students can do both modeling and analysis, and then develop an embedded controller without switching software platforms. That is invaluable."
Dr. Joel Anstrom, Penn State University
Připravte své studenty pro praxi
Programování v prostředí MATLAB a návrh embedded systémů pomocí Simulinku dává studentům praktické zkušenosti a dovednosti, které jsou v průmyslu vysoce ceněné. Na platformě LinkedIn je to nejčastěji jmenovaná dovednost absolventů MIT a jiných vysoce hodnocených technických škol.
"If you want to work at Google, make sure you can use MATLAB."
Jonathan Rosenberg, Google
Vytvořte škálovatelnou výpočetní infrastrukturu
picture
S Campus-Wide Suite licencí programu MATLAB má každý na dané instituci přístup ke stejným softwarovým nástrojům a to i v případě, že není připojen k síti nebo se účastní kurzů na dálku.
"Students have the flexibility of working where and when they choose in addition to lowering the demand and cost of supporting public labs."
Dean Mark Kushner and Chris McCoy, Iowa State University
Spolupráce a podpora
Informace pro správu IT
 • Centralizovaná správa licencí pro jednodušší administraci
 • Balíček informačních zdrojů pro Campus-Wide Suite licenci (náhled)
  • Quick start guides: jednoduché instalační návody pro uživatele
  • Šablony emailů a posterů s instalačními návody pro snadné informování široké základny uživatelů
  • Online zdroje informací pro začínající uživatele
 • Technická podpora našich aplikačních inženýrů při instalaci
 • Predikovatelnost nákladů plánování nákladů na licenci
Samoobslužné nástroje pro uživatele
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
eBook zdarma
WWW semináře CZ/SK
User Stories
Nejbližší plánované akce: