Univerzita Karlova s Campus-Wide licencí TAH systému MATLAB

Na počátku roku 2019 se Univerzita Karlova stala dalším členem skupiny univerzit využívajících systém MATLAB pod hlavičkou celouniverzitní licence TAH (Total Academic HeadCount, Campus-Wide License).

Všichni zaměstnanci a studenti Univerzity Karlovy tak mohou při své vědecké činnosti, výuce či studiu využívat MATLAB v jeho plné šíři. Tento komplexní nástroj je jim k dispozici nejen na univerzitních počítačích, ale mohou si jej instalovat i na své osobní a domácí počítače. Je to jedna z příjemných vlastností licence TAH, kterou jistě ocení nejen při častějším cestování. Všem jsou také dostupné online kurzy v MathWorks Academy, zakončené certifikáty. K MATLABu mohou jeho uživatelé z UK přistupovat i prostřednictvím mobilní aplikace nebo mohou využívat MATLAB Online z webového prohlížeče. Pro sdílení dat je pro každého uživatele z UK k dispozici 5 GB diskového prostoru na MATLAB Drive.

Pro všechny zájemce o využití programu MATLAB na Univerzitě Karlově je připravena stránka s podrobnějšími informacemi a návody k instalaci https://matlab.cuni.cz.

Máme radost, že nejstarší česká univerzita disponuje tímto moderním typem licence!

TAH Univerzita Karlova

Martina Mudrová (HUMUSOFT), 18.1.2019

close