MathWorks Cloud

MATLAB in the Cloud

Výpočty v programu MATLAB můžete spouštět v různých cloudových prostředích od MathWorks Cloud až po veřejná cloudová řešení, jako jsou Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure a další.

Více informaci naleznete zde, na webových stránkách MathWorks.

výpočty v cloudu

Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT), 2.7.2018

close