to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simulink 3D Animation
picture Simulink 3D Animation Player zobrazuje zaznamenanou 3D animaci dvou vozů při změně jízdních pruhů. Odlišné chování automobilů na vozovce je důsledkem odlišného nastavení algoritmů řízení stability, které je zde simulačně testováno.
Vizualizace chování dynamických systémů v prostředí virtuální reality
Simulink 3D Animation umožňuje propojení modelů (Simulink) a algoritmů (MATLAB) s 3D grafickými objekty a scénami. Objekty mohou být reprezentovány ve standardních jazycích X3D a VRML97. 3D svět lze v průběhu simulace animovat změnami pozice, natočení, měřítka či změnami jiných vlastností zobrazených objektů. 3D animaci lze využít při standardních i real-time simulacích. Ve virtuálním světě můžete detekovat kolize a jiné události a vracet zpětnou vazbu do vašich algoritmů v MATLABu a Simulinku. Video z virtuálních kamer lze přenášet do Simulinku k dalšímu zpracování.
Simulink 3D Animation obsahuje editory a prohlížeče pro renderování a interaktivní úpravu virtuálních scén. Nástroj 3D World Editor umožňuje import CAD a URDF souborových formátů, ale i vlastní tvorbu detailních scén sestavených z 3D objektů. Do 3D světa lze nahlížet stereoskopickým viděním. V rámci jednoho okna MATLAB figure lze zobrazit více pohledů na 3D scénu a interagovat s virtuálním světem pomocí speciálních periférií – force-feedback joystick, space mouse apod.
Další využití programu MATLAB a Simulink
Jak na to
Technical articles, white papers and ebooks
WWW semináře CZ/SK
User Stories and News
Nejbližší plánované akce: