to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Deep learning v prostředí MATLAB
Workshop MATLAB & Simulink
Datum:26.3.2019 (úterý), od 16:00 odpoledne
Místo:HUMUSOFT, Praha, Česká republika
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT)
Jazyk:Čeština
Workshop je již plně obsazen. Další volný termín je 27.3.2019 odpoledne a 1.4.2019 dopoledne.
picture
Workshop Vás seznámí s využitím výpočetního prostředí MATLAB v oblasti deep learning.
Nabízíme možnost využití vlastního notebooku. Více informací naleznete v přihlášce.
Program
16:00Deep learning v prostředí MATLAB - základní nástroje
  • - Co je deep learning a kde se užívá
  • - Deep learning v počítačovém vidění pro klasifikaci obrazu a regresní úlohy
  • - Konvoluční neuronové sítě (CNN) jako základní nástroj deep learningu
  • - Tvorba vlastních sítí vs. využití existujících (transfer learning)
  • - Validace učení CNN a kontrola naučených sítí metodou deep dream
17:30Přestávka
17:45Deep Learning v prostředí MATLAB - další možnosti
  • - Rozvětvené architektury DAG-CNN
  • - Detekce objektů v obraze s využitím Deep Learningu (R-CNN)
  • - Sémantická segmentace obrazu s využitím Deep Learningu (SegNet)
  • - Nasazení deep learning modelů na embedded platformy
19:00Závěr, diskuze, dotazy, konzultace ...
Workshop je určen pro všechny, kteří se chtějí formou praktických příkladů seznámit s nástroji pro deep learning v prostředí MATLAB.
Co je to workshop?
Workshop Vám nabízí možnost seznámit se s výpočetním a simulačním prostředím MATLAB & Simulink formou praktických ukázek. Účastníci si budou moci prezentované příklady za asistence přednášejícího sami vyzkoušet. Během workshopu bude stále místo pro Vaše dotazy.
Samozřejmostí jsou informační materiály pro každého účastníka.
Účast na workshopu je ZDARMA.