to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Dátová analytika v prostredí MATLAB
Online seminář MATLAB & Simulink
Datum:12.5.2021 (středa), od 17:00 do 18:30
Místo:Online prostřednictvím Cisco Webex
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Michal Blaho (HUMUSOFT)
Jazyk:Slovenčina
Program
picture
Každá oblasť nášho života produkuje dáta, ktoré je potrebné nejakým spôsobom spracovať. Programové prostredie MATLAB ponúka veľké množstvo nástrojov, pomocou ktorých môžete riešiť viaceré úlohy spracovania dát. Tento seminár vás prevedie možnosťami dátovej analytiky na príklade odhadu škôd z údajov o počasí. Ukážeme si ako k zaznamenaným dátam pristúpime, vyčistíme ich a vytvoríme model na predikciu. Tiež si povieme o integrácii algoritmu do aplikácie.
17:00 - 18:30
Dátová analytika v prostredí MATLAB
  • Prístup k dátam
  • Predspracovanie dát
  • Tvorba prediktívnych modelov
  • Škálovanie algoritmov
  • Integrácia do podnikových systémov
  • Záver, diskusia, licencie