to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Wave Optics Module
Simulace šíření elektromagnetických vln v lineárních a nelineárních médiích. Modul pracuje s novou metodou "Beam Envelopes", kterou lze využít např. v optických vláknech, optických senzorech, při šíření laserových paprsků nebo při modelování nelineárních optických procesů. Modul je vhodný pro uživatele, kteří již nyní využívají stávající RF Module pro výpočty v oblasti optiky.
Oblasti použití:
  • optické kabely
  • obousměrné spojky
  • optické senzory
  • plasmatické zařízení
  • metamateriály
  • šíření laserového a nelineárního optického paprsku