to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Structural Mechanics Module
Structural Mechanics Module analyzuje součástky a subsystémy, ve kterých je potřeba řešit deformace konstrukce v důsledku zatížení. Modul nabízí speciální aplikace pro modelování skořepin, nosníků, Mindlinovských desek nebo příhradových konstrukcí. K dispozici jsou nelineární materiálové modely, konkrétně elastoplastický, hyperelastický a viskoelastický materiál. Možnosti materiálových modelů dále rozšiřuje nadstavbový modul Geomechanics Module. K dispozici je řada typů analýzy (stacionární, nestacionární, řešení vlastních frekvencí jak tlumených tak netlumených a další), stejně jako možnost řešit problémy velkých deformací. Samozřejmostí je možnost řešit klasické multifyzikální úlohy z oblasti strukturální mechaniky, jako je tepelné zatížení konstrukcí, interakce tekutiny s konstrukcí nebo interakce konstrukce a akustických vln.
Oblasti použití:
  • piezoelektrické vlivy
  • kontaktní prvky včetně tření
  • viskoelasticita a tepelná roztažnost
  • biomechanika a bioinženýrství
  • analýza vzpěru
  • elektromechanické stroje
  • vlivy očního pnutí