to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Semiconductor Module
Modelování a analýza polovodičových zařízení metodou transportu náboje (charge-carrier transport). Uživatelské rozhraní pro řešení rovnic drift-diffusion pro elektrony a díry. Modul využíva numerické metody konečných prvků a konečných objemů. Modul usnadní práci těm uživatelům, kteří dosud podobné úlohy řešili pracně pomocí (ODE) obyčejných a (PDE) parciálních diferenciálních rovnic.
Oblasti použití:
  • Bipolární tranzistory
  • PN přechody
  • MOSFET a MESFET
  • Tyristory
  • Schottkyho dioda