to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
RF Module
RF Module je určený k modelování elektromagnetického vlnění vysokých frekvencí. Dále umožňuje simulovat mikrovlnná zařízení nebo součásti z optiky. Lze vytvářet prototypy zařízení, která přenášejí, přijímají nebo zpracovávají elektromagnetické vlny ve frekvenčním rozsahu od radiových po optické vlny. Modul umožňuje modelovat šíření vlnění pro různé frekvence nebo provádět nestacionární analýzu, dále řešit vlastní frekvence a další. Zahrnuto je také modelování elektrických obvodů (SPICE formát) a obvody mohou být zahrnuty do modelu jako budicí nebo tlumicí elementy. V modulu je umožněno používat PML („Perfectly Match Layers“) domény pro tlumení vlnění odcházející z modelovací domény. V rámci postprocesingu je umožněno řešení jak blízkého, tak vzdáleného pole díky nástroji „Far Field“. Samozřejmostí je možnost propojení modulu s dalšími aplikačními módy a řešit tak například vliv tepla na frekvenční odezvu mikrovlnného filtru nebo výkonové vlnovody. Modul také nabízí připravenou multifyzikální aplikaci pro řešení mikrovlnného zahřívání.
Oblasti použití:
  • antény
  • vlnovody a elektrická vedení
  • filtry
  • mikrovlnné ohřívače a další zařízení
  • analýza S-parametrů při návrhu antén
  • vliv teploty na antény a vlnovody
  • zahřívání mozkové tkáně mobilním telefonem
  • fotonové krystaly
  • optická vlákna
  • formulace rozptýlených polí