to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Plasma Module
Plasma modul je určený k simulaci a modelování všech nejaderných nízkoteplotních plazmových reaktorů. Modul umožňuje řešit úlohy z následujících oblastí:
  • Indukčně vázané plazma - Inductively Coupled Plasmas (ICP)
  • Kapacitně vázané plazma - Capacitively Coupled Plasmas (CCP)
  • Mikrovlnné plazma
  • Detailní schéma elektrického obvodu může být do modelu zahrnuto prostřednictvím editoru v AC/DC a RF modulu. Předdefinované vazby pro nejpoužívanější typy reaktorů zjednodušují proces modelování automatickou implementací složitých vazeb mezi různými typy fyzikálních vlivů.
Oblasti použití:
  • osvětlení
  • výroba polovodičů
  • sterilizace a filtrace v medicíně
  • generování reakčních plynů
  • pohonná zařízení
  • plazmové svítilny