to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Mixer Module
picture Mixing is performed in this turbulent mixer through a three-bladed impeller and the placement of two rods to disturb flow. The model also considers the shape of the free surface.
Mixer Module je nadstavbou CFD Module umožňující uživateli simulovat mixéry a míchané reaktory. Zaměřen na simulaci proudění tekutiny v rotujících nádobách. S tímto modulem lze modelovat více fázové proudění nebo volnou hladinu. Mixéry s rotačními součatmi se používají v mnoha průmyslových aplikací, jakými je výroba spotřebního zboží, léčiv, potravin a čistých chemikálií. Z mnoha důvodů jsou používány mixéry při výrobě drahých nízko objemových produktů, které se nejčastěji používají při dávkových procesech.
Oblasti použití:
  • Při výrobě spotřebního zboží
  • Farmacii
  • Potravinářském průmyslu