to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
MEMS Module
MEMS Module („MicroElectroMechanical Systems“) je modul určený pro návrh a analýzu fyzikálních jevů probíhajících v komplexních mikrozařízeních jako jsou například akční členy, různé snímače nebo filtry. Z hlediska svého využití je zřejmé, že tento modul je silně multifyzikální, tj. umožňuje propojovat aplikace z různých fyzikálních oblastí do jednoho komplexního modelu. U MEMS zařízení je potřeba řešit jak elektrické, tak mechanické zatížení, případně zahrnout další fyzikální aplikace – tepelné a elektromechanické jevy atd. Pro řešení mikrofluidních zařízení je určený nadstavbový modul Microfluidics Module.
Oblasti použití:
  • integrované silikonové tlakové senzory
  • akcelerometry
  • snímače pohybu, akustické snímače
  • snímače v chemii a biochemii
  • krakorcové nosníky
  • mikrovlnné snímače
  • RF zařízení
  • snímače a filtry povrchových akustických vln