to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Material Library
picture The Material Library augments the Material Browser with 2,500 more materials. Each material consists of properties defined by expressions and/or functions, references to where the properties came from, and the composition and other information about the material.
Material library je nadstavbový modul, který nerozšiřuje COMSOL Multiphysics o další aplikace definované parciálními rovnicemi, ale poskytuje uživateli pohodlněji definovat prostředí (subdomény), které je třeba pro řešení do modelu zahrnout.
Materiálová knihovna je přístupná přes Model Builder a Material Brovser. Material Brovser je centrální místo, ze kterého se ovládají všechny materiály v řešeném modelu. Knihovna obsahuje kolem 2500 různých druhů materiálů včetně chemických prvků, kovových slitin, tepelných izolantů, polovodičových a piezielektrických materiálů.
Každý materál je daný svými vlastnostmi, které jsou definovány ve tvaru funkcí. Většinou se jedná o 24 klíčových vlastností závisejících typicky na teplote. Uživatel má možnost si tyto vlastnosti vykresli ve formě grafů, může je měnit nebo definovat svoje vlastní. Materiály mohou být použity v jakékoliv multifyzikální kombinaci.