to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
LiveLink for MATLAB®
LiveLink for MATLAB je modul umožňující propojení COMSOL Multiphysics s prostředím MATLABu. Vzniká tím možnost nejenom vytvářet uživatelské aplikace kombinací funkcí COMSOL Multiphysics a MATLABu. Pomocí skriptů a M-funkcí se rozšiřují možnosti pří práci s daty i s modely. Každý model lze z COMSOL Multiphysics exportovat do M-souboru s jednoduchou strukturou, která odpovídá stromu vytvořeného modelu v Model Builderu. Naopak model vytvořený v prostředí MATLABu lze pomocí funkcí COMSOL Multiphysics uložit jako MPH soubor čitelný Comsolem. Komunikace mezi oběma programy probíhá přes „comsolserver“.
Některé výhody a možnosti spolupráce COMSOL Multiphysics a MATLAB:
Oblasti použití:
  • předzpracování dat (např. z obrázků nebo z experimentu), které mohou být vloženy jako geometrie nebo materiál do modelu
  • ovládání modelu nebo vytváření modelu z příkazové řádky s využitím parametrizované geometrie, nastvení fyziky modelu včetně jeho postupu řešení, například optimalizace
  • načítání dat z vypočteného modelu z důvodů rozšířeného postprocesingu nebo vizualizace