to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
LiveLink for Excel®
picture A parametric simulation of an aluminum heat sink used for the cooling of components in electronic circuits. The parameters controlling the geometric dimensions as well as the inlet air velocity are edited in an Excel spreadsheet and synchronized with COMSOL Multiphysics. The postprocessed COMSOL model can be brought into the Excel spreadsheet as a figure.
LiveLink™ for Excel® umožňuje propojení programu COMSOL Multiphysics s nástrojem Microsoft Excel. Do prostředí Excelu je možné importovat vytvořený COMSOLský model a v Excelu se následně objeví nová záložka s názvem COMSOL, která obsahuje speciální panel nástrojů pro kontrolu parametrů, proměnných, sítě či průběhu výpočtu. Parametry a proměnné lze v prostředí Excelu editovat a s modelem synchronizovat. Uživatel má tak možnost upravovat nejdůležitější parametry modelu, které mohou být měněny za běhu programu nebo jako část parametrické studie, která je kontrolovaná z prostředí Excelu.
Interaktivní 3D vizualizace jsou zobrazovány ve speciálním okně a obrázky a grafy jako výstupy z COMSOLu mohou být přidávány přímo do sešitu Excelu. LiveLinek for Excel dále umožňuje načítat parametry a proměnné do prostředí COMSOLu nejen ve formátu *.txt, ale i ve formátu *.xlsx. V současné době je podporována nejnovější verze programu, Microsoft Excel 2010.