to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Heat Transfer Module
Heat Transfer Module řeší úlohy z oblasti přestupu tepla. Lze uvažovat libovolnou kombinaci přestupu vedením, prouděním nebo sáláním, a to jak z povrchu na povrch, tak z povrchu do okolí. Modul obsahuje speciální okrajové podmínky pro řešení tepelně vysoce vodivých, nebo naopak tepelně izolačních vrstev, ve 2D je možné řešit out-of-plane přestup tepla a ve 3D je k dispozici speciální aplikační mód pro řešení tenkých, vodivých skořepin. Všechny tyto nástroje slouží ke zmenšení velikosti vytvářeného modelu, a tím ke snížení výpočetní i paměťové náročnosti. K dispozici je také řešení multifyzikálních aplikací, například neizotermálního proudění. Modul je dále určený k simulaci modelů z oblasti fázových změn, volné i řízené konvekce, vyzařování, včetně spojování více jevů do jednoho modelu. V modulu je k dispozici speciální formulace pro řešení zahřívání živých tkání, rovnice biotepla.
Oblasti použití:
 • svařování
 • zahřívání živých tkání, terapie teplem
 • odlévání a tepelné zpracování materiálů
 • kotoučové brzdy
 • vysoušení, sušení vymrazováním (lyofylizace)
 • sublimace, tuhnutí
 • konvektivní chlazení
 • zpracování potravin, vaření a sterilizace
 • návrhy kotlů a hořáků
 • přenos tepla a vlhkosti
 • tepelné výměníky, chladicí příruby
 • topení, ventilace a klimatizace budov (HVAC)
 • odporové a indukční teplo