to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Fatigue Module
Fatique Module umožňuje řešit v prostředí COMSOL Multiphysics úlohy z oblasti životnosti a únavy materiálu založených na nízkocyklových i vysokocyklových metodách. K využití aplikací pro řešení životnosti je potřeba Structural Mechanics Module. V případě kombinace Fatique Module a Nonlinear Structural Materials Module je možné řešit i problémy z oblasti únavy plně elastoplastických materiálů.
Při práci v COMSOLu a využití Fatigue Module probíhá výpočet následujícím způsobem. Nejprve pomocí vhodného fyzikálního rozhraní (například Solid Mechanics, Thermal Stress apod.) vyřešíme model zatížení konstrukce, jehož výsledky nám vstupují v druhém kroku do simulace únavy materiálu. Parametry životnosti součástek si uživatel nastavuje dle svých potřeb.
Výsledky dostupné v postprocesingu se liší v závislosti na tom, zda se řeší problém vysokocyklové či nízkocyklové životnosti. Při vysokocyklové únavě materiálu se vykresluje tzv. „fatigue usage factor“, který nám udává, jak daleko k poruše součástky se nacházíme. V případě nízkocyklové životnosti je výsledkem počet cyklů vedoucích k únavovému lomu.
Využitelné modely:
 • Vysokocyklové metody
  • Findley Criterion
  • Matake Criterion
  • Maximum Normal Stress Criterion
 • Nízkocyklové metody
  • Smith-Watson-Topper (SWT) Model
  • Wang-Brown Model
  • Fatemi-Socie Model