to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
CAD Import Module
picture Removing the innocuous sliver makes meshing and solving more efficient without changing the simulation results.
CAD Import Module je nadstavbový modul, který nerozšiřuje COMSOL Multiphysics o další aplikace definované parciálními rovnicemi, ale poskytuje uživateli importovat a upravovat geometrické modely pro potřeby FEM analýzy.
CAD Import Module umožňuje importovat všechny geometrické formáty ze nejznámějších CAD systémů. Modul obsahuje geometrický kernel Parasolid a umožňuje v něm provádět nutné úpravy imporované geometrie za předpokladu, že jsou tyto geometrie matematicky správně definované.