to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Acoustics Module
Acoustics Module je specializovaný modul pro řešení úloh z akustiky. Připravené aplikační režimy zahrnují oblasti tlakové akustiky, aeroakustiky, aeroakustiky v tekutinách, akustiky stlačitelného potencionálního proudění, vlivu zvukových vln na tuhé konstrukce (deformace a napjatost) nebo termoakustiky. Dále je možné řešit vibrace a šíření tlakových vln v elastických a viskoelastických materiálech.
K modelování šíření akustických vln v neohraničených doménách slouží tzv. „Perfectly Matched Layers“ (PMLs) – přídavné domény, ve kterých dochází k utlumení vibrací, které se šíří z modelované domény.
Oblasti použití:
 • sluchové pomůcky
 • vývoj a návrh mikrofonů a reproduktorů
 • simulace ultrazvuku a odezvy lidské tkáně v medicíně
 • zvukové snímače v MEMS
 • hluk a vibrace soustrojí
 • analýza snížení hladiny zvuku, hlukové bariéry, izolační materiály
 • návrh piezoelektrických snímačů
 • reakční a absorpční tlumiče
 • simulace nedestruktivních zkoušek
 • návrh sonaru a simulace jeho odezvy
 • umístění reproduktorů v interiéru