31. 3. 2020, Matouš Lorenc (HUMUSOFT)
Za dobu své existence muselo lidstvo čelit již mnohým epidemiím, mnohdy daleko smrtelnějším než je současná pandemie viru SARS-CoV-2. Série opatření, která v dnešních dnech zavádí vlády takřka po celém světě, tak není pouhou improvizací. Za jejich existenci vděčíme zkušenostem předchozích generací. Mnohá opatření se dokonce příliš neliší od postupů používaných v boji proti dýmějovému moru, který sužoval Evropu v polovině 14. století a zredukoval tehdejší evropskou populaci asi o třetinu. Samotné ... celý článek >>
24.7.2019, Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT)
Správná a spolehlivá práce zařízení je důležitou součástí výrobních procesů. Významnou úlohu při chodu zařízení sehrává jejich efektivní údržba. Znalost okamžiku, ve kterém je potřebné provést údržbu, je při provozu klíčová. Moderní metody dokážou odhadnout čas, kdy je vhodné údržbu uskutečnit. MATLAB poskytuje skupinu nástrojů, které pomáhají při vytvoření algoritmů prediktivní údržby a specializovanou nadstavbu zaměřenou na tuto oblast – Predictive Maintenance Toolbox. ... celý článek >>
18.4.2019, Martin Kožíšek (HUMUSOFT)
Application builder, Comsol Server a COMSOL Compiler mění pravidla světa, ve kterém se inženýři pohybují při vytváření nových projektů. Od výzkumu a navrhování až po testování a inovace. V tomto článku se dozvíte, jak můžete snížit náklady na vývoj a výzkum. ... celý článek >>
2.4.2019, Martin Kožíšek (HUMUSOFT)
COMSOL Multiphysics je víceúčelový software pro modelování konstrukcí, zařízení a procesů ve všech oblastech inženýringu, výroby a vědy. Z modelů lze jednoduše vytvořit aplikace používané dalšími odděleními jako „digital twin“ reálné konstrukce, zařízení či procesu. Software nabízí v oblasti optiky dva odlišné přístupy vycházející z dualismu částice a vlnění. Tento článek si klade za cíl představit možnosti obou přístupů. ... celý článek >>
29.3.2019, Jan Studnička (HUMUSOFT)
V předchozím článku jsme si řekli, proč je MATLAB vhodné prostředí pro finanční výpočty. Jednu informaci jsem minulý týden zapomněl zmínit. Společnost MathWorks byla pro rok 2019 zařazena do kvadrantu vizionářů v magickém kvadrantu pro data science a machine learning platformy. Více informací o tomto zařazení se můžete dočíst na blogu společnosti MathWorks. Magické kvadranty jsou dílem společnosti Gartner, a jak fungují, se můžete dočíst zde. Nyní si podrobněji rozebereme postup finanční analýzy ... celý článek >>
22.3.2019, Jan Studnička (HUMUSOFT)
MATLAB poskytuje finančním organizacím jednotné prostředí pro efektivní vývoj kvalifikovaných, transparentních, zdokumentovaných a replikovatelných modelů rizika i zátěžových testů. Snadná přizpůsobitelnost modelů umožňuje rychle reagovat na často se měnící regulační podmínky a obchodní prostředí. Finanční profesionálové celosvětově využívají MATLAB a jeho nadstavbové knihovny pro vývoj a implementaci složitých finančních modelů, analýzu vzrůstajících objemů dat a práci v podmínkách utahující se ... celý článek >>
30.11.2018, Jan Studnička (HUMUSOFT)
Termínem „big data“ se rozumí taková data, která svým rozsahem či složitostí přesahují možnosti standardních výpočetních prostředků. ... celý článek >>
16.10.2018, Matouš Lorenc (HUMUSOFT)
Počítačové simulace jsou mocným nástrojem pro snižování finanční a časové náročnosti prvovýroby. Správně nastavená simulace pomáhá nejen s urychlením vývoje, ale především by měla odpovídat na mnohé otázky z pohledu efektivity a bezpečnosti elektrických přístrojů. Klíčovým prvkem vývoje je vyhodnocení elektromagnetického rušení a elektromagnetické kompatibility, které může odhalit nedostatky v návrhu. Vámi zvolený software by tak měl být nástrojem pro porozumění, predikci a návrh elektrických a ... celý článek >>
14.9.2018, Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT)
Deep learning je metoda umělé inteligence, kde je za pomoci mnohovrstvých nelineárních výpočetních modelů získávána užitečná informace přímo z dat. V klasifikačních úlohách dosahuje deep learning vysoké přesnosti, která může předčít lidské schopnosti. MATLAB, jakožto vývojové prostředí pro vědeckotechnické výpočty, nabízí v oblasti deep learningu množství algoritmů a usnadní jejich aplikaci při řešení praktických úkolů. ... celý článek >>
7.9.2018, Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT)
Segmentace obrazu spočívá v rozdělení obrázku do dvou či více oblastí za účelem získání užitečných informací o snímané scéně. Techniky založené na metodách deep learning umožní automaticky segmentovat reálné snímky na části odpovídající konkrétnímu významu. MATLAB, jakožto vývojové prostředí pro vědeckotechnické výpočty, nabízí v oblasti segmentace obrazu jak klasické metody, tak techniky využívající deep learning. ... celý článek >>
31.8.2018, Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT)
Deep learning je jedno z nejprogresiv­nějších odvětví strojového učení se schopností řešit úlohy, které byly ještě před deseti lety nemyslitelné. Uplatnění deep learningu zasahuje mnoho oborů lidské činnosti od systémů počítačového vidění přes vyhledávací, diagnostické a asistenční systémy až po autonomní vozidla a bezpečnost. MATLAB, jakožto vývojové prostředí pro vědeckotechnické výpočty, nabízí v oblasti strojového učení a deep learningu množství algoritmů a usnadní jejich aplikaci při řešení ... celý článek >>
24.8.2018, Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT)
od hledání vzoru po deep learning ... celý článek >>
17.8.2018, Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT)
Strojové učení dnes nalézá uplatnění v nejrůznějších oblastech lidské činnosti počínaje ekonomií a energetikou přes průmyslovou automatizaci, robotiku a automobilový průmysl až po biomedicínu či oblast zábavního průmyslu a multimédií. MATLAB, jakožto inženýrský nástroj s jazykem a interaktivním prostředím pro vědecké a technické výpočty, nabízí v oblasti strojového učení množství algoritmů a usnadní jejich aplikaci při řešení praktických úkolů. ... celý článek >>
10.8.2018, Jan Studnička (HUMUSOFT)
V dokumentaci k Signal Processing Toolboxu naleznete pěkný příklad na využití Deep Learningu ke klasifikaci signálů. ... celý článek >>
19.6.2018, Martin Foltin (HUMUSOFT)
MATLAB je dnes považovaný za komplexný výpočtový systém s veľkým množstvom funkcií. Tvorí ho samotné výpočtové jadro, množstvo rozšírení v podobe toolboxov alebo nástrojov pre grafické modelovanie (Simulink a Stateflow). Tento program sprevádza vývojárov, inžinierov, výskumníkov a študentov viac ako 35 rokov a asi ani netušíte, že je možné v ňom nájsť aj odkaz Alana Turinga. ... celý článek >>
6.3.2018, Martin Kožíšek (HUMUSOFT)
Kanadská firma Echologics vytvořila v COMSOL Multiphysics matematický model akustiky potrubního systému, díky kterému dokáže ve spolupráci se senzory na hydrantech neinvazivně odhalit přesné místo porušení trubky. Více v PDF COMSOL News ... celý článek >>
1.2.2018, Martin Kožíšek (HUMUSOFT)
V současné době můžete nalézt desítky software využívajících Metodu konečných prvků (MKP, FEM, FEA) pro matematické simulace fyzikálních dějů. Plnohodnotných je však jen malé procento z nich. Pokud jste v rozhodovacím procesu, který software vybrat, patříte mezi šťastnější část vědecko-technické obce. Můžete se totiž vyvarovat častých přešlapů a vybrat koncepční řešení, které se stane skutečnou oporou vašeho výzkumu a vývoje. ... celý článek >>
3.1.2018, Martin Kožíšek (HUMUSOFT)
Metoda konečných prvků, na které je založen software švédské společnosti COMSOL AB, je matematickým nástrojem pro numerické simulace fyzikálních jevů. ... celý článek >>