to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Úvod do COMSOL Multiphysics
Workshop COMSOL Multiphysics
Date:14.9.2017 (čtvrtek), od 8:00 dopoledne
Location:Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava, Česká republika
Entry:ZDARMA
Speaker:Matouš Lorenc (HUMUSOFT)
Language:Čeština
picture
Workshop je setkáním zájemců o program COMSOL Multiphysics, kteří si mohou sami vyzkoušet práci při vytváření multifyzikálních úloh v tomto výpočetním prostředí. V prostorách VŠB-Technické univerzity Ostrava vám nabízíme aktivní účast na workshopu pod odborným vedením našeho lektora. Seznámíte se s novinkami v programu, sami si vyzkoušíte vybrané příklady a získáte odpovědi na řadu otázek.
V rámci workshopu si účastník vyzkouší nastavit a vypočítat vzorové úlohy z několika fyzikálních oblastí včetně těch multifyzikálních. Workshop je vhodný jak pro uživatele začátečníky tak i zájemce o vyzkoušení COMSOL Multiphysics verze 5.3 a zároveň je koncipován také jako setkání nad vámi řešenými úlohami.
Program
8:00Seznámení s prostředím a základními úlohami
9:30Přestávka
10:00Pokročilé úlohy v COMSOL Multiphysics
12:00Závěr, prostor na dotazy a individuální úlohy

© HUMUSOFT 1991 - 2017